Багато роботи та вакансiй: якi професiї будуть актуальнi в Українi вже скоро

Українцям розповiли, яких фахiвцiв шукатимуть для роботи пiсля закiнчення повномасштабної вiйни
Через вiйну в Українi рiзко зрiс рiвень безробiття, i навiть у новому роцi пропозицiй роботи набагато менше у

порiвняннi з попереднiми сезонами. Але аналiтики вже прогнозують, що ринок працi пiсля закiнчення вiйни буквально розквiтне.

Портал з пошуку роботи Work.ua назвав тi професiї, якi будуть дуже актуальними пiсля вiйни. Це стосується фахiвцiв у сферах медицини, будiвництва, безпеки, освiти, науки, телекомунiкацiй, IT, енергетики та логiстики.

Робочi спецiальностi, будiвництво

Українськi мiста довго вiдновлюватимуться пiсля руйнувань внаслiдок вiйни, тому дуже знадобляться руки столярiв, зварювальникiв, малярiв, мулярiв та iнших професiоналiв. Також потрiбно буде розробляти та будувати новi будинки, так що на роботу запросять вiдповiдних людей.

Освiта, наука
Українцi масово мiгрували до iнших країн i навiть залишилися там назавжди, зокрема освiтяни. Для розвитку освiти будуть дуже потрiбнi новi особи iз процесiональними навичками.

Медицина та фармацевтика
Багатьом громадянам, особливо вiйськовим, знадобиться фiзична та психологiчна реабiлiтацiя.

IT-сфера
Це те, що залишиться популярним пiсля вiйни. Ця галузь дає багато можливостей, а мiжнароднi компанiї будуть дуже зацiкавленi в українцях.

Безпека
Уряд шукатиме кадри, якi зможуть забезпечити безпеку на найвищому рiвнi.

Телекомунiкацiї, енергетика та логiстика
Це ще одна галузь, яка допоможе Українi вiдновитись пiсля вiйни, оскiльки злочини окупантiв залишили багато наслiдкiв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *