Кiлька правил, якi допоможуть зменшити тривожнiсть: фiксуйте увагу та не нав’язуйтеся

Стан тривожностi пiд час вiйни — явище передбачуване
Тривожнiсть має двi складовi — емоцiйну та фiзичну. Тому для того, щоб впоратися з тривожнiстю, слiд усвiдомлювати, що для тривожностi iснують певнi симптоми, якi варто знати.

Лiкарi називають основнi симптоми тривожностi, як спустошенiсть, дратiвливiсть, почуття безвиходi й власної нiкчемностi, втрата iнтересу до дiяльностi або життя в цiлому, порушення сну, проблеми з концентрацiєю уваги, безсилля, уповiльнена реакцiя або ж, навпаки, нервова непосидючiсть.
Є характернi запитання, якi людина ставить собi у станi занепокоєння:

“Чи досить добре я справляюся з роботою?” – занепокоєння щодо власної продуктивностi. “Чим я хочу займатися насправдi?” – екзистенцiйна тривога. “Чи досить я успiшний порiвняно з однолiтками?” – соцiальна тривога.
Декiлька корисних технiк для подолання тривожностi.

Розслабте плечi та зробiть кiлька кругових рухiв головою.

Сформулюйте емоцiї словами. Наприклад: “Я вiдчуваю злiсть i занепокоєння”. Вимовте це вголос, щоб дистанцiюватися вiд емоцiї та подивитися на неї зi сторони.

Влаштуйте прибирання: якщо навести лад вдома або на робочому мiсцi, це допоможе навести лад i в головi.

Запитайте себе: “Що найгiрше може статися?” Потiм: “Як би я
впорався з цим?” Дайте вiдповiдь.

Приймiть ванну, нехай ваше тiло i м’язи вiдпочинуть у теплiй водi.

З ким би Вам не довелося спiлкуватися, завжди пам’ятайте про мету розмови. Будьте уважнi до тем, якi Вам незрозумiлi i
тим бiльше неприємнi, як би сильно Ви не хотiли досягти успiху у спiлкуваннi з потрiбною вам людиною. Нiколи не нав’язуйтесь людям, якi не виявляють жодної iнiцiативи у спiлкуваннi.

Матерiали новинного характеру не можуть вважатися призначенням лiкаря i прирiвнюватися до них. Перед прийняттям рiшення обов’язково проконсультуйтеся з лiкарем i звернiться до фахiвця.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *