Нар0дний син0птик зр0бив пр0гн0з на залиш0к зими: чи чекати на н0ві температурні рек0рди

Українцям р0зп0віли пр0 п0г0ду д0 кінця зими. Які сюрпризи чекати ще пр0тяг0м кільк0х тижнів
Стал0 від0м0 пр0 те, чим п0г0да дивуватиме українців д0 кінця зими. Чи чекати ще яких0сь сюрпризів від ан0мальн0 тепл0ї п0ри р0ку.
Свій пр0гн0з із ць0г0 прив0ду дав нар0дний син0птик В0л0димир Деркач.

Минула вже п0л0вина зими, і в0на здивувала українців ан0мальним тепл0м. Снігу практичн0 немає, а х0л0дних днів бул0 лише кілька. В 0сн0вн0му температура п0вітря тримається на рівні 0, аб0 плюс0ва температура
Зазначається, щ0 д0 кінця зими ще будуть м0р0зи, і 0пади, і сильні к0ливання температури.

Ос0блив0 це відчуватиметься в 0станній декаді січня, п0г0да дуже змінюватиметься. Два-три дні х0л0дів і зн0ву відлига. П0тім температура п0чне знижуватися, але на сильні арктичні м0р0зи чекати не варт0.

Опади так0ж будуть д0сить слабкими, х0ч і частими. Уся інтенсивність з’явиться ближче д0 середини лют0г0.

У цей пері0д зима п0каже свій характер – 2-3 дні будуть д0сить х0л0дними. Наприкінці перш0ї десятиденки дещ0 п0теплішає, 0пади припиняться.

Друга ж декада 0станнь0г0 зим0в0г0 місяця зберігатиме тенденцію п0вільн0г0 підвищення температури. Вн0чі будуть здебільш0г0 невеликі мінуси, а вдень в межах 0. Д0 кінця лют0г0 взагалі буде набагат0 більше плюсів, щ0 г0в0ритиме пр0 швидкий прихід тепл0ї весни.

Х0ча середина цієї десятиденки пр0тяг0м -4 днів ще нагадає пр0 зиму. Але вдень вже відчуватиметься п0дих весни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *